ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                                TURISTINIŲ ŽYGIŲ DIENOS „ATRASK ŠIAULIUS“ KULTŪRINIO ROGAININGO
                                                                                                    NUOSTATAI
 
                                                                       I.BENDROSIOS NUOSTATOS
   1. Pažintinių žygių diena „Mano Šiauliai“ yra visus metus vykstančio konkurso „Miklink kojas- pažink kraštą”
sudėtinė dalis.
   2. Žygio dienos tikslas – paskatinti moksleivius pažinti Šiaulių miestą. domėtis miesto istorija ir dabartiniais
pasiekimais, aktyviai keliaujant susipažinti su miesto kultūriniu ir architektūriniu paveldu.
 
                                                     II. ŽYGIO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMO SĄLYGOS
   3. Žygių dieną “Mano Šiauliai” organizuoja Šiaulių jaunųjų turistų centro mokytojai. Renginio koordinatorė –
Gražina Mickuvienė. Žygių dienos vyr. teisėja – Adolfina Vitkauskaitė, vyr. sekretorė – Vida Šambarienė.
   4. Miesto kultūriniai objektai įvertinami taškais.(Objektų sąrašas su taškais bus pateiktas registracijos metu )
   5. Žygio dalyviai savarankiškai susidaro numatomų aplankyti objektų maršrutą.
   6. Dalyviai fotografuojasi prie objektų savo skaitmeniniu fotoaparatu ar telefonu.
   7. Žygyje galima naudotis miesto žemėlapiu ir visuomeniniu transportu.
                                   BŪTINA laikytis saugaus elgesio mieste taisyklių.
 
                                                                              III. LAIKAS IR VIETA
   8. Žygiai vykdomas 2014 m. kovo 22 dieną Šiaulių mieste.
   9. Dalyvių registracija nuo 10.30 val. Žygių varžybų startas 11.00 val. bendra fotografija ant Jaunųjų turistų centro laiptų).
                                     Kontrolinis laikas – 3 val. Į JTC grįžti ne vėliau kaip 14.00 val.
                                                                                    IV. DALYVIAI                                                                  NUOSTATAI   (PDF)
   10. Žygyje dalyvaja 1 -12 klasių mokiniai, mokytojai.
   11. Dalyviai skirstomi į grupes:
                                                                                                                                                                                     REZULTATAI
                                     Jaunesniųjų- 1-6 klasių mokiniai; Vyresniųjų -7-12 klasių mokiniai; Mokytojų; Mokinių šeimų.
   12.
Komandą sudaro 2 -6 asmenų grupė.
                                                                     V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
   13. Nugalėtojas nustatomas įvertinus 13.1 – 13.3 reikalavimus:
      13.1. Surinktų taškų sumą už aplankytus kultūrinius objektus – pagal pateiktas nuotraukas iš karto sugrįžus iš žygio.
      13.2. Suskaičiavus žygio kilometražą (įveiktą pėsčiomis) sugrįžus po žygio į Jaunųjų turistų centrą
      13.3. Žygio aprašymas. Aprašymas rengiamas laisva forma, gali būti iliustruotas nuotraukomis, pristatomas į JTC iki balandžio 5 dienos.
   14. Konkursinė fotografija, atspindinti įsimintiniausias ir reikšmingiausias žygio akimirkas. Parodai – konkursui priimamos 15 x 21 cm dydžio fotografijos,
būtinai metrikuotos: užrašytas autoriaus vardas, pavardė, amžius, būrelis, fotografijos pavadinimas. Konkursinė fotografija neprivaloma. Visi darbai eksponuojami
parodoje Jaunųjų turistų centre.
 
                                                                            VI. APDOVANOJIMAS
   15. Komandos - žygio nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos diplomais, prizais. Visi žygio dalyviai - lipdukais.
   16. Fotografijos, žygio aprašymo konkursų nugalėtojai apdovanojami Šiaulių Jaunųjų turistų centro direktoriaus padėkomis.
   17. Apdovanojimų vakaras vyks balandžio mėn. Vieta ir laikas bus patikslinti balandžio mėn. renginių kalendoriuje.
 
                                                           VII. IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA
   18. Būtina išankstinė žygių dienos dalyvių komandų registracija Jaunųjų turistų centre arba el.p sjtc@splius.lt arba iki 2013 metų kovo 20 dienos.