ŠIAULIŲ MIESTO MOKINIŲ
                                                   ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBOS
                                                             “AUKSINIS RUDUO 2014”
                                                                    N U O S T A T A I
 
                                                            1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1.Populiarinti orientavimosi sportą mokinių tarpe, skatinti sistemingai juo užsiiminėti. Siekti turiningo
laisvalaikio užimtumo. Išaiškinti stipriausius orientacininkus, mokyklų komandas.
                                                                  II. LAIKAS IR VIETA
2.Varžybos vykdomos 2014-09-20 Pašvinėje.
Startas 11.30 val.
                                                                 III. VADOVAVIMAS
3. Varžybas vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centras
                     Vyr. teisėjas E. Liekmanis
                     Vyr. sekretorius I.Vidžiūnienė
                    Distancininkas A.Gapšys
                                                                     IV. DALYVIAI
4. Varžomasi keturiose amžiaus grupėse
M,V-18 (1996-1997); M,V-16 (1998-1999), M,V-14 (2000-2001), M,V-12 (2002-ir jaunesni)
Komandoje - dalyvių skaičius ir grupės neribojamos
                                                                  V. PROGRAMA
5. Orientavimasis pasirinktinai (surasti kuo daugiau kontrolinių punktų per 1val.)
                                                VI. REZULTATŲ NUSTATYMAS
6. Laimi dalyvis surinkęs daugiausia taškų: Taškai skiriami 1KP- 3t.                                                                                                 VARŽYBŲ NUOSTATAI
Už pavėluotas (pilnas ar nepilnas) minutes atimamas vienas taškas                                                                                                VARŽYBŲ REZULTATAI
7. Komandiniam rezultatui – sumuojami 10-ties mokinų, surinkusių daugiausia taškų, rezultatai.
                                                         VII. APDOVANOJIMAS
8. Nugalėtojai ir prizininkai (kiekvienoje amžiaus grupėje) apdovanojami prizais, diplomais.
Visi dalyviai – varžybų emblema.
                                                              VIII. PARAIŠKOS
9. Apie dalyvavimą varžybose, dalyvių skaičių, iki rugsėjo 18 dienos pranešti Jaunųjų turistų centrui
(Rygos 36) tel. 399782, faks. 523991, e.paštas evaldasl@splius.lt
                                                  IX. ATVYKIMAS Į VARŽYBAS
10. Į varžybas išvykstame:
                    10.00 val. iš autobusų stoties( laikinosios autobusų stoties Dubijos gatvėje)
                    10.15 val. pietinio raj.
                                                                  INFORMACIJA
E.Liekmanis tel. 8-41-399782, mob.t. 8 606 04719
www.sjtc.tinkle.lt
____________________________________