ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                         PĖSČIŲJŲ TURISTINIO MARATONO „SRAIGĖS TAKU -2014“,
                             SKIRTO ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO 45-MEČIUI
                                                                    NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Pėsčiųjų turistinio maratono „Sraigės taku 2014“ (toliau – Maratonas) nuostatai reglamentuoja Šiaulių
jaunųjų turistų centro pėsčiųjų turizmo maratono organizavimą ir vykdymo tvarką. Maratonas – dviejų
etapų turistinių žygių varžybos.
II. TIKSLAI
2. Intensyvinti ir populiarinti pėsčiųjų turizmą, motyvuoti Jaunųjų turistų centro mokinius aktyviai
dalyvauti turistinėje veikloje.
3. Paskelbti 2014-2015 mokslo metų Jaunųjų turistų centro turistinių žygių konkurso “Miklink kojas pažink kraštą”pradžią.
4. Įgyti ir plėtoti turistinius gebėjimus bei Kurtuvėnų regioninio parko turistinių objektų pažinimą
III. DALYVIAI
5. Maratone dalyvauja mokiniai, mokytojai, tėvai.
6. Dalyviai varžosi šiose grupėse:
Vaikų – 1-5 kl. mokiniai, jaunučių - 6-8 kl. mokiniai, jaunių – 9-12 kl. mokiniai.
Suaugusiųjų grupė (mokytojai, tėvai)
IV. VADOVAVIMAS                                                                                                                                                                                                            INFORMACIJA
7. Maratoną organizuoja Šiaulių jaunųjų turistų centro mokytojų grupė: Saulius Kelmelis, Rolandas Šidlauskas, Daugirdas Stonys.                  NUOSTATAI
Renginio koordinatorius – Saulius Kelmelis.                                                                                                                                                                        REZULTATAI
V. LAIKAS, VIETA, PROGRAMA
8. Maratonas vykdomas 2014 spalio 10-11 dienomis. Varžybų centras „Tauro“ skyriaus stovyklavietėje.(Čeprečiškės km., Bubių seniūnija)
9. Dalyviai įsikuria “Tauro” stovykloje. Po to visi dalyviai nuvežami į Bubius į dviračių tako pradžią. Čia prasideda I etapas . Visi turi grįžti į
stovyklą pasirinkto ilgio maršrutu iki 23.59 val.. II etapas – spalio 11 dieną 7.00 val. – 12.00 val.
10. I- ojo etapo laikas nefiksuojamas, tik nueitas atstumas (km). II – ojo etapo fiksuojamas laikas ir atstumas.
11. Maratono II etapo (žygių) ilgis nuo 2 iki 10 km.Visi maratono etapai – radialiniai. Etapus, pagal jų darbo laiką, ilgį ir savo galimybes dalyviai renkasi patys,
pasitikslina ar pasižymi žemėlapyje.
12. Dalyvis, kiekvienam II – ojo etapo martono žygiui, sekretoriate gauna kortelę, kurią, įveikęs pasirinktą maršrutą, gražina sekretoriatui ir pasiima kitą kortelę
sekančiam žygiui. Kontroliniame punkte pasižymima komposteriuį kortelę.
13. Tarp žygių rekomenduojamas poilsis.
14. Varžybų uždarymas ir apdovanojimai spalio 11d. 13.00 val.. Išvykimas 13.30 val.
VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS
15. Maratone nugali dalyvis nuėjęs ilgiausią atstumą. Surinkus vienodą kilometrų skaičių – laimi dalyvis, įveikęs visą maratoną geresniu laiku.
16. Nugalėtojai ir prizininkai (atskirai moksleivių mergaičių ir berniukų grupėse) apdovanojami medaliais ir diplomais. Visi dalyviai – renginio lipduku.
VII. DALYVAVIMO SĄLYGOS
17. Maratone reikalingas: patogi sportinė apranga, maišelis žemėlapiui, rašymo priemonė, žibintuvėlis, atšvaitai arba švytinti liemenė.
Inventorius nakvynei (nakvynė stovyklos nameliuose), maisto.
18. Išankstinė dalyvių registracija (dalyvių skaičius) Jaunųjų turistų centre iki spalio 7 dienos.
19. Išvykimas spalio 10 d. 16 val. iš Laikinosios AS (Gumbinės g.) 16.15 val. iš pietinio r.