ŐIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                           TURIZMO TECHNIKOS VARÄYBŲ äKALNŲ TAURĖ ľ 2014ô
                                                                         NUOSTATAI
 
                                                                                     I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Őiaulių jaunųjų turistų centro turizmo technikos var×ybų ôKalnų taurėö nuostatai reglamentuoja
var×ybų tikslus, dalyvius, organizavimo ir vykdymo, nugalėtojų nustatymo tvarką.
2. Var×ybų tikslas - sudaryti sąlygas mokinių turistinio meistriÜkumo tobulinimui neįprastose sąlygose.
3. U×daviniai - ugdyti fizinius gebėjimus, patirti var×ybinių nuotykių ir naujų emocijų populiarinant var×ybas
u×darose patalpose
                                                                                              II. LAIKAS IR VIETA
4. Var×ybos vyks 2014 lapkričio 16 d. Őiaulių äRasosô progimnazijos sporto salėje (Tiesos g.1)
Var×ybų prad×ia 11 val.
5. Atvykimas nuo 10.30 iki 11.00 val.
                                                                                                       III. DALYVIAI
6. Dalyviai galės var×ytis dviejų tipų var×ybose: dvejetų ir asmeninėse.
7. Dvejetų var×ybų dalyviai skirstomi į dvi grupes: jauniai ir jaunučiai, kurie trasą įveiks ryÜyje.
8. Asmeninėse var×ybose dalyviai skirstomi į tris grupes ľ jauniai, jaunučiai ir vaikai, kurie dar skirstomi į mergaičių
ir berniukų grupes.
9. Am×iaus grupės: jauniai gimę 1997 m ir vyresni; jaunučiai gimę 1998 ľ 2000 m; vaikai gimę 2001m ir jaunesni.
                                                                            IV. VARÄYBŲ PROGRAMA, APDOVANOJIMAI
11. Dalyvių registracija 10.30 - 11.00 val.
Var×ybų atidarymas ir trasų rodymas 11.00 - 11.15 val.
Var×ybų u×darymas 13.30 val.
Var×ybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami Őiaulių jaunųjų turistų centro diplomais ir prizais.                                                             NUOSTATAI
12. Galimos rungtys:                                                                                                                                                                                                   REZULTATAI
Dvejetų rungtyse: pakilimas ir nusileidimas suoliuku, oro perkėla ir jos įrengimas, traversas, lygiagretės virvės, kopetėlių traversavimas,
kopetėlių ir sienelės traversavimas, pakilimas ×umarais, nusileidimas diulferiu, mazgai ir kt.
Asmeninės var×ybose: oro perkėla, traversas, mazgai, rąsto įveikimas, pelkė, lipimas įvirÜų, Üvytuoklė, kuprinės sudėjimas ir kt..
                                                                             V. VARÄYBŲ ORGANIZAVIMAS IR REGISTRCIJA
13.Var×ybas organizuoja ir vykdo Őiaulių jaunųjų turistų centras. Var×ybų vyr. teisėjas ľ Rolandas Őidlauskas, sekretorė ľ Jurgita Stuopelienė,
trasas rengia ľ Saulius Kelmelis, Rolandas Őidlauskas
14.Apie dalyvavimą var×ybose praneÜti iki 2014 lapkričio 14 d. 862069317 arba el.paÜtu: rolkasidla@gmail.com; nurodyti dalyvių skaičių.