KALĖDINIŲ ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBŲ
                                                                  N U O S T A T A I
 
                                            I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
    1. Populiarinti orientavimosi sportą mokinių tarpe, skatinti sistemingai juo užsiiminėti.
Siekti turiningo laisvalaikio užimtumo. Išaiškinti stipriausius orientacininkus. Plėtoti orientavimosi
sporto įgūdžius panaudojant netradicines rungtis.
 
                                                  II. LAIKAS IR VIETA
    2. Varžybos vykdomos 2014-12-20 Dainų parke. Startas 12.00 val.
          Startas prie BMX trasos
 
                                                 III. VADOVAVIMAS
    3. Varžybas vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centro mokytojai:
Vyr. teisėja Edita Gapšienė, distancininkas Evaldas Liekmanis.
 
                                                        IV. DALYVIAI
    4. Amžiaus grupės: M,V-18 (1996- 1997), M,V-16(1998- 1999), M,V-14(2000-2001),
M,V-12 gimę 2002 m. ir jaunesni.
                                                      V. PROGRAMA
    5. Orientavimasis ženklintoje trasoje, orientavimasis nurodyta kryptimi.
 
                         VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAI
    6. Laimi dalyvis, greičiausiai įveikęs savo amžiaus grupės trasą, įskaitant baudos laiką                       VARŽYBŲ NUOSTATAI
už neteisigai pažymėtus kontrolinius punktus.                                                                                       VARŽYBŲ REZULTATAI
    7. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami Šiaulių jaunųjų turistų centro diplomais,                STARTO PROTOKOLAI
kalėdiniais prizais. Visi dalyviai - varžybų emblema.                                                                      ŽENKLINTA TRASA ŽEMĖLAPIS
 
                                                       VII. PARAIŠKOS
    8. Apie dalyvavimą varžybose, vardą, pavardę, amžiaus grupę, iki gruodžio 17 dienos pranešti Jaunųjų turistų centrui (Rygos 36) tel. 399782, e.paštas evaldasl@splius.lt
    9. Daugiau informacijos Evaldas Liekmanis tel. 860604719