ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                                TURISTINIO RENGINIO  “NAUJAMETINĖ TURISTINĖ KARUSELĖ 2014“
                                                                           NUOSTATAI
 
                                                                      BENDROJI DALIS
1.Tikslas ir uždaviniai: Puoselėti Šiaulių jaunųjų turistų centro bendruomenės tradicijas artėjančių švenčių proga,
ugdant fizinius gebėjimus, patirti varžybinių nuotykių, emocingų įspūdžių.
 
                                                                       LAIKAS IR VIETA
2.Varžybos vyks gruodžio 28 dieną Šiaulių „Rasos“ progimnazijos sporto salėje. Atvykti nuo 11.30 iki 12.00 valandos.
 
                                                                             DALYVIAI
3.Varžybose gali dalyvauti mokiniai, lankantys Jaunųjų turistų centro būrelius bei jų mokytojai, tėvai ir kiti šeimos nariai.
Komandą sudaro keturi-šeši dalyviai.
                                                              REGISTRACIJA IR PARAIŠKOS
4.Dalyviai registruojasi gruodžio 28 dieną nuo 11.30 iki 12 val. Šiaulių „Rasos“ progimnazijos sporto salėje
 
                                                                   VARŽYBŲ PROGRAMA
5.Komandos ratu eidamos įveikia įvairias linksmas turistines rungtis (kopetėles, urvus, sienelę ir kitas)
 
                                          VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMO SĄLYGOS
6. Renginį organizuoja Šiaulių jaunųjų turistų centro turizmo mokytojai: S. Kelmelis, J.Stuopelienė, R.Šidlauskas ir
D.Kazlauskienė. Renginio koordinatorės – J.Stuopelienė ir D.Kazlauskienė. Rungčių sąlygos bus paskelbtos vietoje.
 
                                                            DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS
7.Dalyviai privalo turėti sportinę aprangą ir Kalėdinę atributiką (kepurėles, šalikėlius, kaukes ir kt.).
                                                                                                                                                                         NUOSTATAI
                                             NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS APDOVANOJIMAS
8.. Rungtyse dalyvauja visa komanda. Linksmiausiai ir išradingiausiai užduotį atlikęs komandos narys bus nominuotas.                            REZULTATAI