ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                                        TURIZMO TECHNIKOS ESTAFEČIŲ VARŽYBŲ ,,ŽIEMA-2015“
                                                                                  NUOSTATAI
 
                                                                   I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti turizmo technikos varžybas uždarose patalpose.
2. Ugdyti fizinius gebėjimus, patirti varžybinių nuotykių, emocingų įspūdžių.
3. Išsiaiškinti geriausias turistinių estafeč4. ių komandas.
                                                                      II. ORGANIZATORIAI
5. Varžybas organizuoja ir vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centras. Estafetes rengia vyr.teisėja – Gražina Mickuvienė ,
vyr.sekretorė –Adolfina Vitkauskaitė, inventoriumi padeda -Saulius Kelmelis.
                                                                       III. LAIKAS IR VIETA
5. Varžybos vykdomos 2015 m. sausio 25 d. Šiaulių „Rasos“ progimnazijos sporto salėje. Varžybų pradžia 12.00 val.
Komandų registracija 11.30 val. Burtų traukimas 11.40 val.
                                                                            IV. DALYVIAI
6. Varžomasi dvejose amžiaus grupėse:
                  Jaunesniųjų - 1- 5 klasių mokiniai;
                 Vyresniųjų - 6-12 klasių mokiniai;                                                                                                                                                  VARŽYBŲ NUOSTATAI
                                                                            V. PROGRAMA                                                               VARŽYBŲ REZULTATAI
7. Turizmo technikos estafetės. Su estafetėmis bus supažindinama varžybų vietoje.
                                                            VI. REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS
8. Skaičiuojamas sugaištas laikas estafetėse. Estafetėse užimtos vietos sumuojamos. Nugali komanda surinkusi mažiausia taškų.
                                                                       VII. INVENTORIUS
9. Visi dalyviai startuoja su sportine apranga ir avalyne.
                                                                  VIII. APDOVANOJIMAS
10. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami Šiaulių jaunųjų turistų centro diplomais, dalyviai - lipdukais.
                                                         IX. REGISTRACIJA, INFORMACIJA
11. Apie dalyvavimą varžybose pranešti iki 2015m sausio 22 d. Tel. 8 678 12352 arba el.paštu:
grazina.mick@gmail.com; nurodyti dalyvių skaičių.