ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                                                 ŽIEMOS TURISTINIO ŽYGIO „VIDURŽIEMIO LEDU“
                                                                               NUOSTATAI
 
                                                              I.TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti pėsčiųjų turizmą moksleivių tarpe.
2. Skatinti moksleivius aktyviai keliauti ir dalyvauti turistinių žygių konkurse“Miklink kojas, pažink kraštą“.
3. Ugdyti fizinius gebėjimus, stiprinti mokinių sveikatą, plėtoti etnokultūros žinias.
4. Susipažinti su Šiaulių miesto vandens telkiniais (Prūdeliu, Talšos ir Švedės ežerais), pažinti vandens
telkinių ledo struktūrą .
                                                               II. ORGANIZATORIAI
5.Žygį organizuoja Šiaulių jaunųjų turistų centro turizmo mokytojų metodinė grupė.
Koordinatorė Gražina Plungienė
                                                               III. LAIKAS IR VIETA
6.Turistinis žygis vykdomas 2015 m. sausio 16 dieną. Žygio pradžia 15.30 val. Dalyviai renkasi prie buvusio
pramogų centro „Neopolis“ (Vilniaus g. 47, šalia Prūdelio).
                                                                      IV.DALYVIAI                                                                         ŽYGIO NUOSTATAI
7.Turistiniame žygyje gali dalyvauti visi Šiaulių jaunųjų turistų centro mokiniai, jų tėveliai.                                                                ŽYGIO REZULTATAI
                                                          V. DALYVAVIMO SĄLYGOS
8.Visi dalyviai turi būti sportiškai, patogiai apsirengę. Turėti atšvaitus arba žibintuvėlį.
                                                                    VI. INFORMACIJA
9. Turistinio žygio koordinatorė Gražina Plungienė (tel. 861811518)