ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                              TURISTINIŲ ŽYGIŲ DIENOS „NUO MOKYKLOS PRIE MOKYKLOS“
                                                                             NUOSTATAI
 
                                                                                       I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pažintinių žygių diena „Nuo mokyklos prie mokyklos“ yra visus metus vykstančio konkurso „Miklink kojas- pažink kraštą”
sudėtinė dalis.
2. Žygio dienos tikslas – paskatinti miesto moksleivius aktyviai keliauti ir susipažinti su Šiaulių miesto bendrojo, neformaliojo,
profesinio ugdymo ir aukštojo mokslo įstaigomis.
 
                                                                  II. ŽYGIO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMO SĄLYGOS
3. Žygių dieną „Nuo mokyklos prie mokyklos“ organizuoja Šiaulių jaunųjų turistų centro turizmo-kraštotyros mokytojų
metodinė grupė. Partneriai – Šiaulių turizmo informacijos centras. Renginio koordinatorė – Gražina Mickuvienė,
vyr. sekretorė - Adolfina Vitkauskaitė.
4. Žygio dalyviai savarankiškai susidaro, naudodamiesi informacinių technologijų priemonėmis, žemėlapiais,
aprašymais ir kt., numatomų aplankyti objektų maršrutą, kurį įveikia ne ilgiau nei per tris valandas.
5. Žygio objektai: pradinės, pagrindinės mokyklos, progimnazijos, gimnazijos, vidurinės mokyklos, neformaliojo vaikų
švietimo, profesinio mokymo įstaigos, aukštosios mokyklos. Objektų adresus galima rasti:
www.siauliai.lt/svietimas-įstaigos/, www.siauliai.lt/sporto mokyklos/
6. Dalyviai fotografuojasi prie objektų fotoaparatu ar telefonu ir grįžę fotografiją pateikia varžybų sekretoriui.
7. Žygio maršrutą dalyviai įveikia pėsčiomis, dviračiais. Galima naudotis ir visuomeniniu transportu.
BŪTINA laikytis saugaus elgesio mieste taisyklių.                                                                                                                                      RENGINIO NUOSTATAI
                                                                                               III. LAIKAS IR VIETA                                                                                                       ATMINTINĖ
8.Žygis vykdomas 2015 m. kovo 21 dieną Šiaulių mieste. Renginio centras - Šiaulių turizmo informacijos centras                                         REZULTATAI
(toliau-TIC).(Vilniaus g. 213).
9.Žygio startas 11.00 val.(bendra fotografija prie Šiaulių turizmo informacijos centro.
10. Kontrolinis laikas – 3 val. Į TIC grįžti ne vėliau kaip 14.00 val.
                                                                                                     IV. DALYVIAI
11.Žygyje dalyvaja 1 -12 klasių mokinių, šeimų, komandos.
12.Komandą sudaro 2-6 žmonių grupės.
13. Dalyviai varžosi šiose amžiaus grupėse: Jaunesniųjų- 1-6 klasių mokiniai,
Vyresniųjų -7-12 klasių mokiniai; Mokinių šeimų.
                                                                                          V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
14. Nugalėtojas nustatomas įvertinus 14.1 – 14.3 reikalavimus:
14.1. Aplankytų objektų skaičių – pagal pateiktas nuotraukas iš karto sugrįžus iš žygio, 14.2. Suskaičiavus Žygio kilometražą (įveiktą pėsčiomis)
pažymėti žemėlapyje ir pateikti žygio aprašyme. Aprašymas rengiamas laisva forma, gali būti iliustruotas nuotraukomis.
14.3. Parengus žygio aprašymą ir jį pateikus į Jaunųjų turistų centrą iki balandžio 7 d.
 
                                                                                                  VI. APDOVANOJIMAS
15. Komandos - žygio nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos Šiaulių jaunųjų turistų centro direktoriaus padėkomis, rėmėjų prizais.
Visi žygio dalyviai – lipdukais. 16. Apdovanojimų vakaras vyks balandžio mėn. Vieta ir laikas bus patikslinti balandžio mėn. renginių kalendoriuje.
 
                                                                                     VII. REGISTRACIJA IR INFORMACIJA
18. Būtina išankstinė žygių dienos dalyvių komandų registracija informuojant el.p sjtc@splius.lt arba tel.841 399782, 867812352 iki 2015 metų kovo 19 dienos.