ŠALIES MOKINIŲ TURIZMO TECHNIKOSVARŽYBŲ UŽDAROSE PATALPOSE „ŠIAULIAI – 2011“
                                                                                                              NUOSTATAI
                                                                                                                                                                               VARŽYBŲ NUOSTATAI
                                                                                                                                                                               VARŽYBŲ REZULTATAI
                                                                                                                                                                             VARŽYBŲ FOTO
                                                                                           I. BENDROSIOS NUOSTATOS                      
1. Šalies mokinių turizmo technikos varžybų uždarose patalpose „Šiauliai – 2011“ (toliau – Varžybos) nuostatai reglamentuoja varžybų tikslus, dalyvius, varžybų organizavimo ir vykdymo, nugalėtojų nustatymo tvarką.
2. Varžybos vykdomos 2011 m. kovo 5 dieną Šiauliuose, Rasos vidurinės mokyklos sporto salėje (Tiesos g. 1, Šiauliai).
3. Varžybas organizuoja Lietuvos jaunimo turizmo centras, vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centras.
4. Varžybose dalyvauja Lietuvos, Latvijos mokyklų mokiniai.
5. Varžybų tikslas: turiningas mokinių užimtumas, asmeninių bei socialinių kompetencijų ugdymas, garbingo rungtyniavimo bei olimpinių sporto vertybių puoselėjimas.
 
                                                                                                             II. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMO SĄLYGOS
6. Varžybos vykdomos vadovaujantis Lietuvos jaunimo turizmo centro direktoriaus 2009 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. VO – 22 patvirtintomis Mokinių pėsčiųjų turizmo varžybų taisyklėmis, Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr.ISAK-33 ir šiais nuostatais.
7. Varžybos organizuojamos trijų amžiaus grupių mokiniams:
- jauniams – 1994 m. g. ir vyresniems, besimokantiems mokykloje;
- jaunučiams – 1997 – 1995 m. g.;
- vaikams – 1998 m. g. ir jaunesniems.
8. Komandą kiekvienoje amžiaus grupėje sudaro 4 dalyviai (ne mažiau kaip 2 mergaitės), vadovas ir teisėjas.
9. Komandos dalyvavimo varžybose mokestis (40 Lt) gali būti mokamas vietoje arba pavedimu į Šiaulių jaunųjų turistų centro a/s Nr. LT537300010083019947.
10. Atvykstantiems iš vakaro nakvynę galima užsisakyti Jaunųjų turistų centre Rygos g. 36 (tel. mob. 868311109, kontaktinis asmuo – Galina Daraškevičienė). Nakvynės kaina 17 Lt.
11. Varžyboms komandos dalyvis turi turėti apraišus, 4 karabinus, pirštines, komanda – 4 pagrindines (10 – 12 mm skersmens) ir 2 pagalbinę (8 mm skersmens) virves ( virvių ilgis 30 m), 4 nusileidimo lapelius ir 20 karabinų, blokantus (žumarus galima bus pasiskolinti iš varžybų organizatorių).
12. Apie dalyvavimą varžybose būtina pranešti iki 2011 m. kovo 1 d. faksu 8-5 2120149 arba el. paštu: marius@ljtc.lt. Būtina nurodyti atvykstančių komandų skaičių.
13. Papildoma informacija teikiama tel. 862069317; varžybų koordinatoriai – Lietuvos jaunimo turizmo centro metodininkas Marius Juškevičius ir Šiaulių jaunųjų turistų centras būrelio vadovas Rolandas Šidlauskas.
14. Komandos, atvykusios į varžybas, mandatų komisijai pateikia šiuos dokumentus:
- spausdintą paraišką, patvirtintą siunčiančios organizacijos vadovo su vietos sveikatos priežiūros specialisto (gydytojo arba bendrosios praktikos slaugytojos) viza kiekvienam dalyviui (jaunių, jaunučių ir vaikų komandų paraiškos pateikiamos ant atskirų blankų);
- dalyvių asmens dokumentus (mokinio pažymėjimą, pasą ar asmens tapatybės kortelę), kuriuos mandatų komisijai pateikia patys mokiniai.
15. Vyresnėje amžiaus grupėje gali dalyvauti jaunesnės amžiaus grupės dalyviai: vaikai už jaunučius, jaunučiai už jaunius. Komandos sudėtyje negali būti daugiau kaip 50 % kitos amžiaus grupės dalyvių.
                                                                                                                                            III. VARŽYBŲ PROGRAMA
16. 2011 m. kovo 5 d. – 10 val. – mandatų komisija ir vadovų pasitarimas, burtų traukimas;
10.30 val. – supažindinimas su trasomis (planuojama įrengti kiekvienai amžiaus grupei po keletą trasų);
11.00 val. – varžybų atidarymas; varžybos;
18.00 val. – varžybų uždarymas.
17. Galimos rungtys: pakilimas suoliuku, oro perkėlos įrengimas ir įveikimas, traversas, buomas su turėklais, nusileidimas suoliuku, lygiagretės virvės, mazgų rišimas, kopėtėlių traversavimas, nusileidimas diulferiu ir jo įsirengimas, neštuvų gaminimas, sienelės traversavimas, pakilimas virvinėmis kopėtėlėmis, virvės markiravimas, lipimas su žumarais ir kt.
                                                                                      IV. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAI, VARŽYBŲ FINANSAVIMAS
18. Komandų vietos nustatomos sudėjus laiką ir baudas.
19. Komandos, laimėjusios pirmą – trečią vietas, apdovanojamos Lietuvos jaunimo turizmo centro diplomais ir Šiaulių jaunųjų turistų centro prizais.
20. Išlaidos, susijusios su varžybų organizavimu ir vykdymu, apmokamos iš dalyvių starto mokesčio bei rėmėjų lėšų. Vadovo, mokinių kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas bei komandos dalyvavimo varžybose mokestį pagal galimybes apmoka siunčianti organizacija arba patys dalyviai.
                                                      ___________________________________________________________________________
                                  Šalies mokinių turizmo technikos varžybų uždarose patalpose „Šiauliai – 2011“ nuostatai yra oficialus iškvietimas į varžybas.