ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO TURIZMO TECHNIKOS VARŽYBŲ
                                                       „TURISTINĖ ŠEIMA – 2011“
                                                                    NUOSTATAI
 
                                                                                      I. BENDROJI DALIS
1. Turizmas yra patraukli ir prieinama sporto šaka vaikams, jaunimui, suaugusiems. Turizmo technikos varžybos
„Turistinė šeima-2011“ suteikia puikias galimybes plėtoti vaikų ir tėvų bendravimo formas.
2.Varžybas organizuoja Šiaulių jaunųjų turistų centro turizmo mokytojų metodinė grupė.
Varžybų vyr. teisėjas – Saulius Kelmelis, distancininkas – Rolandas Šidlauskas, vyr. sekretorė - Diana Kazlauskienė.
3. Varžybų tikslas – plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą su Šiaulių jaunųjų turistų centro mokinių tėvais ir išsiaiškinti
geriausias šeimų turistines komandas.
                                                                                     II. LAIKAS IR VIETA
 
4. Varžybos vykdomos 2011 m. vasario 12 d. „Rasos“ pagrindinės mokyklos, sporto salėje. Varžybų pradžia 13.00 val.
                                                                                           III. DALYVIAI
5. Varžybose dalyvauja Šiaulių jaunųjų turistų centro mokiniai ir jų šeimos nariai.
Komandą sudaro du dalyviai: mokinys ir vienas šeimos narys.
                                                                            IV. VARŽYBŲ PROGRAMA
6. Galimos rungtys: pelkė, buomas, švytuoklė, palapinės statymas, pakilimas, nusileidimas, turistiniai mazgai, kuprinės
transportavimas ir kt.
7. Dalyviai startuoja su sportine apranga ir avalyne.
                                                                                                                                                                                                                                      VARŽYBŲ NUOSTATAI
                                                  V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAI                                                                          VARŽYBŲ REZULTATAI
8. Laimi komanda, greičiausiai įveikusi trasą.
9. Nugalėtojai apdovanojami Šiaulių jaunųjų turistų centro diplomais ir prizais, dalyviai varžybų lipdukais.
                                                                   VI. REGISTRACIJA IR PARAIŠKOS
10. Registracija varžybų vietoje nuo 12.30 val. iki 13.00 val.