ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                                              PĖSČIŲJŲ TURISTINIO MARATONO „SRAIGĖS TAKU -2012“
                                                                                      NUOSTATAI
                                                                               I. BENDROJI DALIS
1. Pėsčiųjų turistinio maratono „Sraigės taku 2012“ (toliau – Maratonas) nuostatai reglamentuoja Šiaulių
jaunųjų turistų centro pėsčiųjų turizmo maratono organizavimą ir vykdymo tvarką. Maratonas – dviejų
etapų turistinių žygių varžybos.
                                                                                        II. TIKSLAI
2. Intensyvinti ir populiarinti pėsčiųjų turizmą, motyvuoti Jaunųjų turistų centro mokinius aktyviai
    dalyvauti turistinėje veikloje.
3. Susipažinti su Kurtuvėnų regioninio parko lankytinais objektais.
4. Įgyti ir plėtoti turistinius gebėjimus.
                                                                                     III. DALYVIAI
5. Maratone dalyvauja mokiniai, mokytojai, tėvai.
6. Dalyviai varžosi šiose grupėse:                                                                                                                                           RENGINIO NUOSTATAI
Vaikų – 1-5 kl. mokiniai, jaunučių - 6-8 kl. mokiniai, jaunių – 9-12 kl. mokiniai.                                                                             REZULTATAI
Suaugusiųjų grupė (mokytojai, tėvai)
                                                                                  IV. VADOVAVIMAS
7. Maratoną organizuoja Šiaulių jaunųjų turistų centro mokytojų grupė: Evaldas Liekmanis, Adolfina Vitkauskaitė,
 Saulius Kelmelis, Vida Šambarienė, Artūras Gapšys, Daugirdas Stonys, Mindaugas Nakvosas.
Renginio koordinatorė – Adolfina Vitkauskaitė.
                                                                     V. LAIKAS, VIETA, PROGRAMA
8. Maratonas vykdomas 2012 spalio 12-13 dienomis. Varžybų centras „Tauro“ skyriaus stovyklavietėje.(Čeprečiškės km., Bubių seniūnija)
9. Maratoną sudaro du etapai : Naktinis (visiems bendras) spalio 12 d. 21.00 val. iki 1 val.    Dieninis spalio 13 d. 7.00 val. - 12.00 val.
10. Pavėlavus į pirmąjį startą, galima startuoti ir vėliau. Finišo laikas fiksuojamas baigus  etapus (naktinį ir dieninį)
11. Maratono etapų (žygių) ilgis nuo 2 iki 20 km.  Visi maratono etapai – radialiniai. Etapus, pagal jų darbo laiką, ilgį ir savo galimybes
    dalyviai renkasi patys, pasitikslina ar pasižymi žemėlapyje.
12. Dalyvis, kiekvienam martono žygiui, sekretoriate gauna kortelę, kurią, įveikęs pasirinktą maršrutą, gražina sekretoriatui ir pasiima kitą
    kortelę sekančiam žygiui. Kontroliniame punkte pasižymima komposteriu į kortelę.
13. Tarp žygių rekomenduojamas poilsis.
14. Varžybų uždarymas ir apdovanojimai spalio 13d. 13.00 val.
                                                         VI.NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS
15. Maratone nugali dalyvis nuėjęs ilgiausią atstumą. Surinkus vienodą kilometrų skaičių – laimi dalyvis, įveikęs visą maratoną geresniu laiku.
16. Nugalėtojai ir prizininkai (atskirai mergaičių ir berniukų grupėse) apdovanojami
medaliais ir diplomais, o pagal ugdymo kryptis (kraštotyros, turizmo, orientavimosi sporto) diplomais, rėmėjų prizais. Visi dalyviai – renginio lipduku.
                                                                         

IX. DALYVAVIMO SĄLYGOS

17. Maratone reikalingas: patogi sportinė apranga, maišelis žemėlapiui, rašymo priemonė. Naktiniam etapui žibintuvėlis, atšvaitai arba švytinti liemenė. Inventorius nakvynei
(nakvynė stovyklos nameliuose), maisto.
18. Išankstinė dalyvių registracija (dalyvių skaičius) Jaunųjų turistų centre iki spalio 9 dienos.
19. Išvykimas spalio 12 d. 17 val. iš Laikinosios AS (Gumbinės g.) 17.15 val. iš pietinio r.