2017 MET7 III KETVIR2IO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS
2017 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS
2017 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS
2017 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
 

 

ANKSTESNI DOKUMENTAI >>>>>>