2017 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS
2017 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

ANKSTESNI DOKUMENTAI >>>>>>