1. 2019 metų finansinės ataskaitos
2. Aiškinamasis raštas 2019 metų