2018 METŲ METINIS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS
2018 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS
2018 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS
2018 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

 

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio

2018 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m.III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m.II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 

2017 M. METINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

        AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. METINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2017 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 METŲ  METINIS  BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS
2017 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS
2017 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS
2017 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS
2017 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2016 M. METINIS FINANSINIŲ ATSKAITŲ RINKINYS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. METINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2016 M. METINIS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2016m. III ketvirtis

           2 VSAFAS 2 priedas FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA
           3_VSAFAS_2 priedas VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
           4 VSAFAS 1 priedas GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
           20 VSAFAS 4 priedas FINANSAVIMO SUMOS
           Aiškinamasis raštas
           Balansas
                    AIŠKINAMASIS RAŠTAS
                    Forma Nr.1-S30
                    Forma Nr.1-S32
                    Forma Nr.1-S33
                    Forma Nr.2-151
                    Forma Nr.2-1431
                    Forma Nr.2-S30
                    Forma Nr.2-S32
                    Forma Nr.2-S33
                    Forma Nr.3
                    Forma Nr.4
                    Kreditorių sąrašas 2016-09-30
 

2016m. II ketvirtis

           2 VSAFAS 2 priedas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
           3_VSAFAS_2 priedas VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
           4 VSAFAS 1 priedas GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
          20 VSAFAS 4 priedas FINANSAVIMO SUMOS
          Aiškinamasis raštas prie 2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų
Balansas
                   Aiškinamasis raštas
         Forma Nr.1 Bendra
                   Forma Nr.1 S30
         Forma Nr.1 S32
                   Forma Nr.1 S33
         Forma Nr.2 151
                   Forma Nr.2 Bendra
         Forma Nr.2 S30
                   Forma Nr.2 S32
         Forma Nr.2 S33
                   Forma Nr.3
         Forma Nr.4
                   Kreditorių sąrašas 2016-06-30
 
2016m. I ketvirtis
          2 VSAFAS 2 priedas FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA
          3_VSAFAS_2 priedas VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
          4 VSAFAS 1 priedas GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA - Kopija
          20 VSAFAS 4 priedas FINANSAVIMO SUMOS - Kopija
          Aiškinamasis raštas prie 2016 m. I ketv.finansinių ataskaitų
         Balansas
                           AISKINAMASIS RASTAS.
                            Forma Nr.1 bendra
                            Forma Nr.1 S30
                            Forma Nr.1 S32
                            Forma Nr.1 S33
                            Forma Nr.2 151
                            Forma Nr.2 bendra
                            Forma Nr.2 S30
                            Forma Nr.2 S32
                            Forma Nr.2 S33
                            Forma Nr.3.
                            Forma Nr.4
                            Kreditoriu sarasas 2016-03-31.
 
2015 M.FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
              Aiškinamasis raštas prie 2015 m.finansinių ataskaitų

2015m. metinis

                             AIŠKINAMASIS RAŠTAS
                             Forma Nr2 141 08 02 01 02 06
                             Forma Nr2 151
                             Forma Nr2 bendra
                             Forma Nr2 S32
                             Forma Nr2 spec.l.bendra
                             Forma Nr.1 S30 pdf
                             Forma Nr.1 S33 pdf
                             Forma Nr.4
                             Forma Nr2 141 08 02 01 02 05
                             Forma Nr2 141 bendra
                             Forma Nr2 1431
                             Forma Nr2 S30
                             Forma Nr2 S33
                             Forma Nr.1 bendra pdf
                             Forma Nr.1 S32 pdf
                             Forma Nr.3

2015m.III ketvirtis

                 Aiškinamasis raštas
                 2 VSAFAS 2 priedas FINANSINES BUKLES ATASKAITA
                 3_VSAFAS_2 prieds VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA
                 4 VSAFAS 1 priedas GRYNOJO TURTO POKYCIU ATASKAITA
                 20 VSAFAS 4 priedas FINANSAVIMO SUMOS
                    III ketvirčio balansas:
                              AISKINAMASIS RASTAS
                              Forma Nr2 bendra 2015-09-30
                              Forma Nr2 MK-141-2015-09-30
                              Forma Nr2 S-32-2015-09-30
                              Forma Nr2 S-33-2015-09-30
                              Forma Nr2 SB-151-2015-09-30
                              Forma Nr2 V-1431-2015-09-30
                              Forma Nr2S-30-2015-09-30
                              Forma Nr.1. bendra
                              Forma Nr.1. S-30
                              Forma Nr.1. S-32
                              Forma Nr.1. S-33
                              Forma Nr.3
                              Forma Nr.4
                              Kreditorių sąrašas 2015-09-30

2015m.II ketvirtis

             Aiškinamasis raštas
             2 VSAFAS 2 priedas FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA
             3 VSAFAS 2priedas VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
             4 VSAFAS 1 priedas GRYNOJO TURTO POKY2I7 ATASKAITA
             20 VSAFAS 4priedas FINANSAVIMO SUMOS
          II ketvirčio balansas:
                     AIŠKINAMASIS RAŠTAS
                            Forma Nr2 bendra 2015-06-30
                            Forma Nr2 MK-141-2015-06-30
                            Forma Nr2 S-30-2015-06-30
                            Forma Nr2 S-32-2015-06-30
                            Forma Nr2 S-33-2015-06-30
                            Forma Nr2 SB-151-2015-06-30
                            Forma Nr.1. S-30
                            Forma Nr.1. S-32
                            Forma Nr.1. S-33
                            Forma Nr.1.bendra
                            Forma Nr.3
                            Forma Nr.4
                            Kreditorių sąrašas 2015-06-30

2015m.I ketvirtis

            Aiškinamasis raštas
            2 VSAFAS 2 priedas FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA
            3_VSAFAS_2 priedas VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
            4 VSAFAS 1 priedas GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
            20 VSAFAS 4 priedas FINANSAVIMO SUMOS
         I ketvirčio balansas:
                           AIŠKINAMASIS RAŠTAS
                             Forma Nr2 MK-141 2015-03-31
                             Forma Nr2 S-32 2015-03-31
                             Forma Nr2 SB-151 2015-03-31
                             Forma Nr.1. S-30
                             Forma Nr.1. S-33
                             Forma Nr.4
                             Forma Nr2 bendra 2015-03-31
                             Forma Nr2 S-30 2015-03-31
                             Forma Nr2 S-33 2015-03-31
                             Forma Nr.1. bendra
                             Forma Nr.1. S-32
                             Forma Nr.3
                             Kreditorių sąrašas 2015-03-31
 

2014m. metinis

                 Aiškinamasis raštas 2014 metų.
              2 VSAFAS 2 priedas FINANSIĖS BUKLĖS ATASKAITA
              4 VSAFAS 1 priedas GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
              17 VSAFAS 7 priedas PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
              20 VSAFAS 4 priedas FINANSAVIMO SUMOS
              3_VSAFAS_2 prieds VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
              5 VSAFAS Pinigų srautų ataskaita
              17 VSAFAS 8 priedas Pinigai ir ju ekvivalentai
 
2014m. IV ketvirtis
 
          AIŠKINAMASIS RAŠTAS
              BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IR MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ,
                 SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2014M. GRUODŽIO 31D. ATASKAITA  FORMA NR 1 2014M.  30 PRIEMONĖ
              BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IR MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ,
                 SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2014M. GRUODŽIO 31D. ATASKAITA  FORMA NR 1 2014M.  GRUODŽIO 31D.  33 PRIEMONĖ
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2014M. 31D. ATASKAITA FORMA NR.2 BENDRA
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2014M. 31D. ATASKAITA FORMA  NR KS  S32  2014 12 31
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2014M. 31D. ATASKAITA FORMA NR. KS 33+32 2014 12 31
          MOKĖTINŲ IR GAUNAMŲ SUMŲ ATASKAITA 2014M. GRUODŽIO 31D. FORMA NR.4 KREDITORIAI
             BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IR MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ,
                 SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2014M. GRUODŽIO 31D. ATASKAITA  UŽ 2014M. FORMA NR 1 SPEC. LĖŠOS BENDRA
             BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IR MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ,
                 SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2014M. GRUODŽIO 31D. ATASKAITA  FORMA NR 1 2014M.  32 PRIEMONĖ
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2014M. 31D. ATASKAITA FORMA NR.2 151 JTC
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2014M. 31D. ATASKAITA FORMA NR.2  S30 JTC
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2014M. 31D. ATASKAITA FORMA NR.2  S33 JTC
          FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ 2014M. GRUODŽIO 31D. ATASKAITA FORMA NR 3
APIE KREDITORINĮ IR DEBETORINĮ ĮSISKOLINIMĄ 2014M. GRUODŽIO 31D. KREDITORIŲ SĄRAŠAS
 

2014 m.III ketvirtis

             FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
             VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
             GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
             FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
             AIŠKINAMASIS RAŠTAS
III KETVIRČIO BALANSAS
                    AIŠKINAMASIS RAŠTAS
            DEBITORIAI IR KREDITORIAI SĄRAŠAS
                         FORMA NR.1 2014 09 30 30 PRIEMONĖ
            FORMA NR.1 2014 09 30 32 PRIEMONĖ
                         FORMA NR.1 2014 09 30 33 PRIEMONĖ
            FORMA NR.1 2014 09 30 BENDRA
                         FORMA NR.3
            FORMA NR.4 KREDITORIAI

2014 m.II ketvirtis

           FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
              VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014M. BIRŽELIO 30 D.DUOMENIS
              GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
              FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
              AIŠKINAMASIS RAŠTAS
II KETVIRČIO BALANSAS
                     AIŠKINAMASIS RAŠTAS
            DEBITORIAI IR KREDITORIAI SĄRAŠAS
                         FORMA NR.1 2014 06 30 30 PRIEMONĖ
            FORMA NR.1 2014 06 30 32 PRIEMONĖ
                         FORMA NR.1 2014 06 30 33 PRIEMONĖ
            FORMA NR.1 2014 06 30 BENDRA
                         FORMA NR.3
            FORMA NR.4 KREDITORIAI
 

2014 m. I ketvirtis

           FINANSINĖS BŪKLĖS  ATASKAITA PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
               VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
               GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
               FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
               AIŠKINAMASIS RAŠTAS
 I KETVIRČIO BALANSAS
                    AIŠKINAMASIS RAŠTAS
            DEBITORIAI IR KREDITORIAI SĄRAŠAS
                         FORMA NR.1 2014 03 30 30 PRIEMONĖ
            FORMA NR.1 2014 03 30 32 PRIEMONĖ
                         FORMA NR.1 2014 03 30 33 PRIEMONĖ
            FORMA NR.1 2014 03 30  BENDRA
                         FORMA NR.3
            FORMA NR.4 KREDITORIAI
 

2013 m. metinis

              2 VSAFAS 2 priedas FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA
              3 VSAFAS 2 prieds VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
              4 VSAFAS 1 priedas GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
              5 VSAFAS Pinigų srautų ataskaita
              8 VSAFAS 1prd.ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS
              10 VSAFAS 2 priedas KITOS PAJAMOS (1)
              10 VSAFAS 2 priedas KITOS PAJAMOS (2)
              12 VSAFAS 1prd.ILGALAIKIS MATER.TURTO VERTĖS PASIKEITIMAS
              13 VSAFAS 1 prd.NEMATER.TURTO VERTĖS PASIKEITIMAS
              17 VSAFAS 7 priedas PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
              17 VSAFAS 8 priedas Pinigai ir jų ekvivalentai
              17 VSAFAS 12 priedas Trumpalaikės mokėtinos sumos
              17 VSAFAS 13 priedas Trumpalaikės mokėtinos sumos
              20 VSAFAS 4 priedas FINANSAVIMO SUMOS
              20 VSAFAS 5 prd.FINANS.SUMŲ LIKUČIAI
              25 VSAFAS Segmentai
              Aiškinamasis raštas 2013 m.

2013 III ketvirtis

                 FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013M. RUGSĖJO 31 D. DUOMENIS
                 VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2013M. RUGSĖJO 31 D. DUOMENIS
                 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
                 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2013  II ketvirtis

              FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
                 VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITAPAGAL 2013M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
                 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
                 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2013  I ketvirtis

              FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013M. KOVO 31D. DUOMENIS
                  VEKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2013M. KOVO 31D. DUOMENIS
                  FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
                  AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2012 metų balansas

                  2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
                  AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2012  III ketvirtis

                FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2012M. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS
                VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2012M. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS
                AIŠKINAMASIS RAŠTAS
                FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2012  II ketvirtis

                VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2012M. BIRŽELIO 30D. DUOMENIS
                FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
                FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2012M. BIRŽELIO 30D. DUOMENIS
                AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2012   I  ketvirtis

              VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2012M. KOVO 31D. DUOMENIS
                 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
             FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2012M.KOVO 31D. DUOMENIS
                 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2011 Metinis

                FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2011M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS
                VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2011M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS
                GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2011M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS
                PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2011M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS
                AIŠKINAMASIS RAŠTAS
                                      PRIEDAI:  1    2    3    4    5    6    7    8 
 
2011   III   ketvirtis
 
              FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2011 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
              VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2011 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS             
               INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS
              FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
              AIŠKINAMASIS RAŠTAS
 
2011   II   ketvirtis
               FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2011 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
               VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2011 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
               INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS
               FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
               AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011   I    ketvirtis
               FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2011 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
              VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2011 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
               INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS
               FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
               AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2010  Metinis
Aiškinamasis raštas
                                 Priedai: 1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9.
Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2010m. gruodžio 31d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2010m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2010 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2010 m. gruodžio 31 d. duomenis
 
2010  III   ketvirtis
Pavedimų ir kitos lėšos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
          Finansavimo sumų (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus
          Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Aiškinamasis raštas
          Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2010 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2010 m. rugsėjo 30 d. duomenis
 
2010   II   ketvirtis
Pavedimų ir kitos lėšos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
          Finansavimo sumų (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus
          Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Aiškinamasis raštas
          Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2010 m. birželio 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2010 m. birželio 30 d. duomenis
 
2010    I   ketvirtis
Aiškinamasis raštas
          Finansavimo sumų (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Pavedimų ir kitos lėšos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
          Informacija, kaip perėjimas nuo anskčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo paveikė viešojo sektoriaus subjekto finansinės
          būklės ataskaitoje pateikiamą informaciją perėjimo prie VSAFAS dieną
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2009 m. gruodžio 31 d. duomenis
          Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2010 m. kovo 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2009 m. gruodžio 31 d. duomenis
          Finansinės būklės ataskaita pagal 2010 m. kovo 31 d. duomenis

 

<<Grįžti atgal